RIET UIT TURKIJEUit Turkije komt sinds begin tachtiger jaren dekriet naar West-Europa. Toen nog per vrachtauto, tegenwoordig uitsluitend per zeecontainer via Rotterdam en/of Antwerpen.
De eerste jaren werd het riet uit Turkije hoofdzakelijk door één Duitse riethandelaar geïmporteerd.Sinds een tiental jaren zijn wij de grootste Nederlandse importeur van 1e soort Turks riet. Wij hebben een marktaandeel in Turkije van ruim 50% van het mooie gele Turkse riet. Jaarlijks oogsten en importeren wij meer riet in Turkije.
Gezien de goede ervaringen die wij en onze klanten hebben opgedaan met het Turkse riet, geniet dit riet een toenemende populariteit.

Wetenswaardigheden

'Riet' in het turks: 	Kamis

Hoeveelheden: voor ca. 100.000 M2 per jaar (totaal Turkije)

Waar groeit het: hoofdzakelijk in Midden-Anatolië (op gem. 800 meter hoogte).

Vervoer: per zeecontainer vanaf Mersin (Icel).

Oogstperiode: gezien het klimaat kan men in Turkije als eerste in Europa met de oogst beginnen. Dit loopt meestal van half november t/m eind maart.

Zoals u op de foto hiernaast kunt zien, gaan wij regelmatig naar Turkije om alles te begeleiden. Doordat de Turkse overheid steeds meer zoetwater wegneemt voor de landbouw (sterk groeiende bevolking) is het te verwachten dat de hoeveelheden riet die in Turkije groeien langzaam zullen afnemen, tenzij er maatregelen getroffen worden.

Wij importeren uitsluitend Turks riet uit zoetwatergebieden (3 verschillende gebieden).